Overslaan en naar de inhoud gaan

Dosering antibiotica bij Intermediaire gevoeligheid

  • Wanneer er in het antibiogram een ‘I’ gerapporteerd is, moet de hoge dosering van het antibioticum/antimycoticum gegeven worden om klinisch voldoende effect te bereiken bij behandeling van de infectie veroorzaakt door dat micro-organisme. Een ‘I’ betekent dus dat het micro-organisme wel gevoelig is, maar dat een hoge dosering gebruikt moet worden.
  • Doseringen in de tabel zijn standaarddoseringen bij normale nierfunctie, voor volwassen patiënten
  • Indien een 'I' gerapporteerd is, is het middel niet geschikt voor behandeling van meningitis, en mogelijk minder of niet geschikt voor de behandeling van endocarditis of een andere endovasculaire infectie: overleg met consulent Infectieziekten
  • Als antibioticum of antimycoticum niet in de tabel vermeld staat, maar wel een 'I' is gerapporteerd, overleg met de consulent infectieziekten

 

 

Hoge dosering bij “I” gevoeligheid

amoxicilline

750 mg of 1000 mg 3 dd oraal of 2000 mg 6 dd iv

amoxicilline-clavulaanzuur

oraal: 875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) 3 dd           iv: 3dd 1200mg amoxi/clav en 3dd 1000 mg amoxi (om en om)

aztreonam

2000 mg 4 dd iv

benzylpenicilline

2 MU 4 tot 6 dd iv

cefotaxim

2000 mg 3 dd iv

ceftazidim

2000 mg 3 dd iv

ceftriaxon

2000 mg 2 dd iv

cefuroxim iv

1500 mg 3 dd iv*

ciprofloxacine

750 mg 2 dd oraal of 400 mg 3 dd iv

clarithromycine

500 mg 2 dd oraal

doxycycline

200 mg 1 dd oraal

erytromycine

4dd1 gram oraal of iv

fluconazol

800 mg 1dd oraal of iv

imipenem-cilastatine

1000 mg 4 dd iv

NB: dosisadvies heeft betrekking op imipenem component

levofloxacine

500 mg 2 dd oraal of 500 mg 2 dd iv

meropenem

2000 mg 3 dd iv verlengde infusie (3h)

mupirocine

Middel niet geschikt voor langdurige dekolonisatie bij S. aureus dragerschap

piperacilline-tazobactam

4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam
4 dd iv verlengde infusie (3h)

tetracycline

4dd 500mg

trimethoprim-sulfamethoxazol

oraal: 240 mg trimethoprim + 1200 mg sulfamethoxazol 2 dd 
iv: 240 mg trimethoprim + 1200 mg sulfamethoxazol)  2 dd
 

* hoge dosering is zelfde als standaard dosering voor gram-negatieve bacteriën