Overslaan en naar de inhoud gaan

Per-operatief antibioticabeleid bij allergie voor groep PENICILLINES

stroomdiagram peni allergie

  1. Kenmerken immediate type reactie: binnen 6 uur optreden van: urticarial, rhinitis, conjunctivitis, angio-oedeem, respiratoire klachten als hoesten, wheezen en dyspnoe, braken en diarree in combinatie met andere genoemde klachten, hypotensie, collaps, facio-oraal angio-oedeem.
  2. Atypische klachten: gastro-intestinale klachten zoals misselijkheid en diarree, algemeen onwel bevinden. Onbekende reactie en niet-levensbedreigende reactie langer dan 10 jaar geleden wordt als laag risico-geclassificeerd.
  3. Ernstige non-immediate reactie: drug rash met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS), Steven Johnson syndroom/ Toxische Epidermale Necrolyse ( SJS/TEN), Acute Gegeneraliseerde xanthemateuze Pustulosis (AGEP), ernstige maculopapuleus exantheem, ernstige leveraantasting, tubulo- interstitiële nefritis (TIN) of andere orgaanschade, ernstige hematologische afwijkingen zoals hemolytische anemie.
  4. Eerst overleg via infectietelefoon 597 4672 over mogelijkheden voor beta-lactam antibiotica. In een spoedsituatie: alternatief antibioticum uit andere klasse geven en achteraf overleg.