Overslaan en naar de inhoud gaan

indinavir

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J05 - Antivirals For Systemic Use -> J05A - Direct Acting Antivirals -> J05AE - Protease Inhibitors -> J05AE02 - Indinavir
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antiviraal Brand name: Crixivan

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
po
oplaad dosis:
-
Dosering:
800mg 2 dd
Opmerkingen:

+ 100 mg ritonavir 2 dd po

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
50 - 80
Dosering:
dosering aanpassen op geleide van de indinavirconcentratie
GFR:
10 - 50
Dosering:
dosering aanpassen op geleide van de indinavirconcentratie
Renale eliminatie: 10-20%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

Hemodialyse: dialized

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1946.1
Bijgewerkt: 06/16/2019 - 20:05
Status: Published

Externe links
Categorie