Overslaan en naar de inhoud gaan

Switch antibiotica iv -> per os

Antibiotica: van IV naar oraal (Switch)
Het is niet altijd nodig bij ernstige infecties antibiotische therapie intraveneus toe te dienen.
 
Voordelen van vroege switch naar orale behandeling:
Minder complicaties t.g.v. intraveneuze lijnen. Patientvriendelijker. Patient kan soms eerder worden ontslagen uit het ziekenhuis
Minder tijdsintensief voor verpleegkundigen. Lagere kosten: medicatie en infuussystemen
 
De volgende middelen kunnen vanaf het begin oraal worden gestart:
Clindamycine, co-trimoxazol, ciprofloxacin, moxifloxacin, rifampicine, linezolid, fluconazol en voriconazol. Zij hebben allen een uitstekende orale biologische beschikbaarheid.
 
Voorwaarden patient voor switch van IV naar oraal (switch-criteria):
Patient moet hemodynamisch stabiel zijn. De tekenen van infectie zijn aan het verminderen.
De patient moet in staat zijn orale medicatie in te nemen en binnen te houden. Met het orale regime moeten ter plekke van de infectie voldoende hoge concentraties van het antibioticum bereikt kunnen worden.
 
Indicaties voor switch van iv naar oraal na 2-3 dagen:
Luchtweginfecties. Urineweginfecties. Huid en weke delen infecties. Pyelonefritis
 
Indicaties voor switch van iv naar oraal na 14 dagen:
Intra-abdominale infecties. Septische arthritis (vaak eerder). Osteomyelitis (vaak eerder)
 
Infecties waarbij géén switch moet worden overwogen:
Staphylococcus aureus bacteriemie. Endocarditis. Meningitis. Cystic Fibrosis.
Diep abces, zonder drainage.
 
Beoordeel de patient altijd op dag 3 van de intraveneuze toediening van antibiotica.
Overweeg iv behandeling continueren OF switch OF stoppen.
 
Praktisch: Switch bij voorkeur op geleide van kweek-uitslag. Neem bij twijfel contact op met infectioloog of arts-microbioloog.
Amoxicilline: 1000 mg 4 dd iv → 500 mg 3 dd oraal
Amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin): 1000/200 mg 4 dd iv → 500/125 mg 3 dd oraal
Benzylpenicilline (Penicilline G), Normaal: 1 ME 4 dd iv → feneticilline (Broxil) 500 mg 4 dd oraal
Benzylpenicilline (Penicilline G), Hoog: 2 ME 4-6 dd iv → NIET, eventueel i.o.m. infectioloog of arts-microbioloog alternatief
Ciprofloxacin Normaal: 400 mg 2 dd iv → 500 mg 2 dd oraal
Ciprofloxacin Hoog: 400 mg 3 dd iv → 750 mg 2 dd oraal
Clindamycine: 600 mg 3 dd iv → 600 mg 3 dd oraal
Co-trimoxazol: 960 mg 2 dd iv → 960 mg 2 dd oraal
Doxycycline: 100 mg 2 dd iv → 100 mg 2 dd oraal
Flucloxacilline Normaal: 1000 mg 4-6 dd iv → flucloxacilline 500 mg 4 dd oraal OF clindamycine 600 mg 3 dd oraal
Flucloxacilline Hoog: 1000-2000 mg 6 dd iv → NIET, eventueel i.o.m. infectioloog of arts-microbioloog alternatief
Fluconazol: 400 mg 1 dd iv → 400 mg 1 dd oraal
Linezolid: 600 mg 2 dd iv → 600 mg 2 dd oraal
Metronidazol: 500 mg 3 dd iv → 500 mg 3 dd oraal
Moxifloxacin: 400 mg 1 dd iv → 400 mg 1 dd oraal
Rifampicine: 600 mg 1 dd iv → 600 mg 1 dd OF 300 mg 2 dd oraal
Vancomycine: 1000 mg 2 dd iv→ NIET, eventueel i.o.m. infectioloog of arts-microbioloog alternatief
Voriconazol: 4 mg/kg 2 dd iv → 200 mg 2 dd oraal
 
Bron

  • Vroege omzetting van intraveneuze naar orale antibiotica: 'switchtherapie'. Sevinç F, Prins JM, Koopmans RP, Langendijk PNJ, Dankert J en Speelman P. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2364-9.