Overslaan en naar de inhoud gaan

sepsis - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: MSSA

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 12g continue per 24 uur

Opmerking:

indicatie1e therapie, classificatie nog onbekend (zie onder)

Medicatie:

flucloxacilline iv 6g continue per 24 uur 14 dagen

Opmerking:

indicatie: ongecompliceerd beloop

Medicatie:

flucloxacilline iv 6g continue per 24 uur 4 tot 6 weken

Opmerking:

indicatie: gecompliceerd beloop zonder duidelijke metastatische infectie

Medicatie:

cefazoline iv 2000mg 3dd

Opmerking:

indicatie: intolerantie flucloxacilline of niet ernstige penicilline allergie

Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur

Opmerking:

indicatie: B-lactam anaphylaxie

duur afhankelijk van classificatie

Medicatie:

cefazoline iv 2000mg 3dd

+

ertapenem 1000mg 1dd

Opmerking:

indicatie: bij persisterende bacteremie (gedefinieerd als >7 dagen positieve bloedkweken onder adequate therapie en source control)

≥ 18 jaar

Indicaties: MRSA

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur

Opmerking:

duur afhankelijk van classificatie

Medicatie:

daptomycin iv 10mg/kg 1dd

+

flucloxacilline iv 12g continue per 24 uur

Opmerking:

indicatie: bij persisterende MRSA bacteremie (gedefinieerd als >7 dagen positieve bloedkweken bij vancomycinegebruik met adequate serumspiegels)

Algemene opmerkingen

Algemeen: Altijd bedside consult infectioloog

NB: endocarditis, spondylodiscitis en artritis: zie betreffende hoofdstukken

vancomycine continue dosering: vancomycine dosering continu.pdf

overweeg salvage therapy na ten minste 2 wk (liever 4 wk) standaard IV behandeling: Dalbavancine 1x/week IV, 1000mg oplaad, daarna 1x/week 500mg

1.    Classificatie van S.aureus bacteriëmie:

- ongecompliceerd:

 • Geen endocarditis of klinische tekenen van andere metastatische S.aureus infectie (bv rugpijn, artritis, psoas sign/buikpijn)
 • Geen persisterend intravasculair kunstmateriaal in situ (bv hartklep, broekprothese, centrale lijn)
 • Controle bloedkweken 48-96 uur na de eerste positieve bloedkweek en na het verwijderen van het infectiefocus (bv abces, centrale lijn) zijn negatief
 • Geen koorts meer 72 uur na start antistaphylokken-therapie en na het verwijderen van het infectiefocus.

- gecompliceerd:

 • Niet vallend binnen de criteria voor ongecompliceerde infectie. 
 • Community-acquired infectie.

2.     Aanvullende diagnostiek

a.     Bloedkweken:

 • ALTIJD 2 controle bloedkweken doen, 48-72 uur na 1e positieve bloedkweek. Afname zo mogelijk bij koorts, anders tijdens reguliere labronde.
 • Als controle bloedkweek positief: elke 48 H of bij koorts 1 bloedkweek herhalen totdat deze negatief is.

b.     Diagnostiek* naar endocarditis verrichten bij (zie ook protocol endocarditis https://aruba.swabid.nl/node/395151):

 • Gecompliceerd beloop
 • Bewezen andere metastatische infectie
 • Klinische tekenen van endocarditis
 • Pre-existente kleppathologie of congenitale hartziekte

        * TTE of TEE ter beoordeling van cardioloog

c.      Diagnostiek** naar spondylodiscitis verrichten bij:

 • ongecompliceerd beloop: alleen bij klinische tekenen
 • gecompliceerd beloop: laagdrempelig verrichten, met name als er endocarditis is vastgesteld..

       ** MRI-verwelkom heeft de voorkeur boven CT, want hogere sensitiviteit, echter MRI mist alsnog een substantieel deel van de  spondyloditiden de eerste 2 weken na start van klachten. Bij persisterende klachten of gebrek aan verklaring van gecompliceerd beloop: MRI herhalen voordat AB is afgelopen.

d.     Diagnostiek naar andere metastatische infectie (psoasabces, artritis, mn van gewrichtsprothesen, miltabces, hersenabces) verrichten bij:

 • Ongecompliceerd beloop: alleen bij klinische tekenen
 • Gecompliceerd beloop: laagdrempelig verrichten, ook zonder klachten

3.     Behandeling: 

a.      Algemeen:

 • Abcessen zo veel mogelijk draineren (denk ook aan huidabcesjes na flebitis)
 • Centrale lijn verwijderen

b.      Duur:

 • Ongecompliceerd: 2 weken intraveneuze therapie. Geen orale therapie.
 • Gecompliceerd zonder duidelijk focus: 4-6 weken intraveneuze therapie.

Bronnen

 1. Thwaites - Aureus bacteriemie review - lancet inf dis 2011.pdf

  Thwaites - Clinical management of Staphylococcus aureus bacteraemia -Lancet Infect Dis 2011

 2. fowler-aureus bacteriemie risk factors complications - ARch int med 2003.pdf

  Fowler - Clinical identifiers of complicated Staphylococcus aureus bacteremia. Arch Intern Med 2003

 3. IDSA guideline MRSA - 2011

 4. Antibiotic stewardship commissie HOH - 2017

 5. Lewis PO et al. Treatment strategies for persistent methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteraemia. J Clin Pharm Ther. 2018; 1-12.

 6. CID cefazolin erta salvage MSSA BSI.pdf

  Ulloa - Cefazolin and Ertapenem Salvage Therapy Rapidly Clears Persistent Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus Bacteremia  - CID 2019

 7. hidalgo - Dalbavancin - ann clin micro antimicrob 2019.pdf
Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-396447.5
Bijgewerkt: 08/19/2022 - 16:43
Status: Published