Overslaan en naar de inhoud gaan

Gele koorts vaccinatie (inclusief Arubaanse regelgeving)

Algemene opmerkingen

 • Verplicht gesteld door Aruba voor iedere reiziger komend uit alle landen waarin gele koorts voorkomt. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld reizigers uit Bogota of Buenos Aires (Argentinie) en andere gebieden binnen deze landen waar lokaal geen gele koorts voorkomt. Zie voor de landenlijst http://www.who.int/ith/ITH_Annex_I.pdf
 • Indien een persoon geen geldig internationaal vaccinatiebewijs kan aantonen op de vertrekluchthaven kan hem/haar de vlucht naar Aruba geweigerd worden.

Het vaccin:
Het vaccin betreft een levend verzwakt vaccin dat bij bepaalde patientgroepen schadelijk kan zijn en zelfs in enkele gevallen tot de dood heeft geleid. Indicatie voor vaccinatie (en afweging voor en nadelen) kan alleen door experts ingeschat worden. 
 
Vaccinatie geschiedt door DBZ. Indien er sprake is van contra-indicaties kan door de hoofdbehandelaar een "Verklaring medische contra-indicatie gele koorts vaccin (een zogenaamde waiver)" afgegeven worden.
 
Absolute contra-indicaties:

 • Kinderen < 6 maanden. Zij worden niet gevaccineerd vanwege de kans op encefalitis.
 • Personen met een ernstig gestoorde humorale afweer: Voorbeelden: hypo- of agammaglobulinemie (bijv. secundair bij de ziekte van Kahler of chronisch lymfatische leukemie (CLL), rituximab (anti-CD20) gebruik, gestoorde complement-functie door anti-complement antistoffen zoals pexelizumab, nefrotisch syndroom (hypogammaglobulinemie door renaal antistofverlies).
 • Personen met een ernstig gestoorde cellulaire afweer: Voorbeelden: personen die immuunsupressiva gebruiken zoals cellcept, advagraft, maar ook prednison (≥10mg/dag en/of cumulatief >700mg totaal). Personen met hematologische maligniteiten zoals leukemie en lymfomen, gemetastaseerde solide tumoren en/of die chemotherapie gebruiken. HIV-patienten met een CD4-getal <200/mm^3.
 • Personen met een aangetoonde ernstige allergische reactie na het eten van kippeneieren of na toediening van het gele koorts vaccin. Bij alleen een anamnese van allergie voor kippeneieren kan eventueel een proefdosis gegeven worden. 
 • Personen met een thymusaandoening of een thymusdisfunctie zoals thymoom, thymectomie, thymusbestraling, myastenia gravis, DiGeorge Syndroom.

Relatieve contra-indicaties:

 • Eerste gele koorts vaccinatie bij leeftijd ≥ 60 jaar.
 • Kinderen ≥ 6 en < 9 maanden oud.
 • Op theoretische gronden wordt vaccinatie tijdens de zwangerschap ontraden. Indien verblijf in een gele koorts endemisch gebied onvermijdelijk is, wordt het risico van een infectie afgewogen tegen het (onbekende) risico op bijwerkingen van het vaccin. Een zwangerschap kan beter uitgesteld worden tot 1 maand na vaccinatie. 
 • Er bestaat een minimale kans op besmetting van zuigelingen via moedermelk. Vaccinatie van een moeder die borstvoeding geeft aan een kind van < 6 maanden is daarom een relatieve contra-indicatie.
 • Personen met bepaalde matig-ernstige afweerstoornissen zoals prednisongebruik <10mg/dag of HIV-patienten met een CD4 getal tussen 200-500/mm^3.
 • Personen met Multipele Sclerose (MS). Er zijn gevallen beschreven van personen met relapsing-remitting MS die een relapse hebben doorgemaakt na een gele koorts vaccinatie maar deze associatie is niet wetenschappelijk aangetoond. Het is aan te raden om per individu af te wegen wat het risico op gele koorts is.

Tijdens kantooruren kan overlegd worden met de dienstdoende infectioloog of er contra-indicaties bestaan voor toediening op nummer 597 4672

 

Bronnen

 1. https://www.mijnlcr.nl

  LCR website voor professionals: Reizigersgeneeskunde

 2. https://www.cdc.gov/yellowfever/healthcareproviders/vaccine-info.html

  CDC Guidelines: Yellow Fever Vaccine Information for Healthcare Providers

Categorie
Metadata

Swab vid: G-417209.6
Bijgewerkt: 01/06/2019 - 15:15
Status: Published