Overslaan en naar de inhoud gaan

sepsis - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

gentamicine iv dd

Opmerking:

Indicatie: risicofactoren ESBL+ colonisatie (antibioticagebruik of ziekenhuisopname <6mnd)

Medicatie:

meropenem iv 1000mg 3dd

Opmerking:

Indicatie: bewezen ESBL+ kolonisatie

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

vancomycine iv continue per 24 uur

Opmerking:

Indicatie: bewezen MRSA kolonisatie

Algemene opmerkingen

 • Sepsis: vermoeden infectie EN qSOFA ≥2: (Criteria) Ademhalingsfrequentie ≥ 22 per minuut; verminderd bewustzijn; Systolische bloeddruk <100mmHg). Noteer altijd hoogste qSOFA-score
 • Gentamicine: 5-7mg/kg, dagelijks evalueren. Bij gewicht > 100Kg gentamicine op Adjusted Body Weight (ABW) doseren:
  • 100 - 120 kg: 480 mg 1x per dag
  • 120 - 140 kg: 560 mg 1x per dag
  • 140 - 160 kg: 600 mg 1x per dag
  • 160 - 180 kg: 680 mg 1x per dag
  • 180 - 200 kg: 760 mg 1x per dag
  • 200 - 220 kg: 800 mg 1x per dag

   Met deze doseringen is een vergelijkbare blootstelling te verwachten als met non-obesen die 5 mg/kg TBW krijgen. Als gentamicine meer dan 1 maal gegeven wordt: dalspiegel afnemen voor 2e gift

 • vancomycine dosering: vancomycine dosering continu.pdf

 

VERPLEEGKUNDIG EN MEDISCH BEHANDELPROTOCOL SEPSIS

Verpleegkundige handelingen, binnen 30 minuten na triage:

1. Groene lock aanbrengen.

2. Bloedafname: 2 sets bloedkweken van 2 verschillende locaties (conform bloedkweekprotocol), bloedbeeld+diff, CRP, Na, K, Cl, Mg, Ca, ureum, creat, bilirubine, AF, ASAT, ALAT, GGT, LDH, PT/INR, APTT, veneus bloedgas.

3. Urineonderzoek (indien patiënt binnen 30 minuten niet plast: CAD!): sediment en kweek.

4. Start volumetherapie ter voorkoming shock: 1L Ringer's Lactaat (RL) 0.9%. Streef MAP>65, pols <100. 

5. Toediening antibiotica zo snel mogelijk maar <1 uur. Keuze antibioticum i.o.m. arts.

6. Paracetamol NIET standaard toedienen bij koorts; alleen bij T >39.5 of kwetsbare patiënt.

Medische handelingen:

7. Beoordeling door arts < 30 minuten. Kijk naar eventuele eerdere kweken in Labosys en resistentiepatroon. Indien resistentie bekend overleg met specialist over keuze antibioticum.

8. Antibiotica (<1 uur!)

9. Inzetten verdere diagnostiek (ABG, X-thorax, ECG, CT scan) en behandeling, ook in overleg met specialist.

 

BEHANDELPROTOCOL SEPTISCHE SHOCK

Stap 1-6 binnen 1 uur PLUS:

10. Beslis over eventuele intubatie (airway). Zo ja: bel direct achterwacht en intensivist.

11. Geef zuurstof op geleide van de saturatie en ademfrequentie, met laagdrempelig gebruik van een NRM. Streefsaturatie >95%.

12. Tweede groene lock aanbrengen. 

13. Huidge guidelines adviseren vochtresuscitatie met RL van 30mg/kg (2.5L bij 80kg) binnen 3 uur OOK bij nefro/cardiopatienten bij septische shock. 

14. Overleg SEH-arts met achterwacht en/of intensivist over gebruik vasopressoren (norepinefrine) en vraag of IC vast medicatie in gereedheid brengt.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-397293.11
Bijgewerkt: 10/04/2022 - 19:39
Status: Published