Overslaan en naar de inhoud gaan

traumatologie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv 2000mg

Opmerking:
  • osteosynthesen. Gesloten fractuur en open fractuur, Gustilo I-II
  • abdominaal penetrerend trauma, < 6 uur
  • thoracaal penetrerend trauma

 

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg

Opmerking:

osteosynthesen. open fractuur, Gustilo III

Opmerking:

abdominaal penetrerend trauma, > 6 uur: zie hoofdstuk secundaire peritonitis

≥ 18 jaar

Indicaties: Allergie B-lactam

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg

+

gentamicine iv 5mg/kg

Opmerking:

osteosynthesen. open fractuur, Gustilo I-III

Algemene opmerkingen

gewicht > 120 kg: cefazoline 3 gram iv

  • osteosynthese, open fractuur, Gustilo III: stop AB na 72 uur ook indien de wond niet gesloten kan worden of < 24 uur na sluiting wond
  • Bij MRSA dragerschap: vancomycine IV iom infectioloog

 

gustillo classificatie

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-499786.3
Bijgewerkt: 10/06/2022 - 21:56
Status: Published