Overslaan en naar de inhoud gaan

splenectomie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

SWAB remarks

Eerste 2 jaar na splenectomie

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd

Opmerking:

SWAB remarks

On demand

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

Opmerking:

SWAB remarks

Bij dierenbeet

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

azitromycine po 250mg 3pw

of

claritromycine po 500mg 1dd

Opmerking:

SWAB remarks

Eerste 2 jaar na splenectomie
Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 5 dagen

+

ciprofloxacine po 500mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

SWAB remarks

Bij dierenbeet

Algemene opmerkingen

Vaccinaties bij volwassenen: de volgende vaccinaties worden aanbevolen:

Tenminste 2 weken voor splenectomie toedienen indien mogelijk, anders 2 weken na splenectomie:

  • PCV13: 1 maal (inhalen indien niet eerder gehad)
  • PPV23: 1 maal (2 maanden na PCV13). Daarna elke 5 jaar herhalen
  • Hib: 1 maal (inhalen indien niet eerder gehad)
  • MenACWY: 1 maal (inhalen indien niet eerder gehad). Indien < 24 jaar 1-malig revaccinatie na 3-5 jaar
  • MenB: 2 doses
  • Influenza: Jaarlijks

 

1.Op Aruba: Patient met recept verwijzen naar Dienst Besmettelijke Ziekten (DBZ) zodat het duidelijk is dat vaccinaties medisch geindiceerd zijn (en daarom kostenloos). 

2. Continue profylactische antibiotica met feneticilline 2x250mg po, worden geadviseerd de eerste 2 jaar na splenectomie, met name bij hoogrisico patienten (zie onder NB)
Daarna on demand (bij koorts) en altijd bij dierenbeten.

NB:

-Bij volwassenen die niet direct een hoog risico op OPSI (overwhelming post-splenectomy infection) hebben kan worden overwogen in de eerste 2 jaar na splenectomie geen profylaxe te geven maar direct over te gaan op on demand- antibioticagebruik.

-Bij volwassenen met een partiële splenectomie of bij volwassenen met functionele asplenie kan overwogen worden profylactisch antibiotica achterwege te laten en direct te starten met on demand-gebruik.

Bij patiënten met een hoog risico op OPSI zijn: splenectomie voor hematologische maligniteit, langdurig gebruik van immuunsuppressieve medicatie, of een eerder doorgemaakte OPSI. Bij hen moet mogelijk de duur van profylactische antibiotica  worden verlengd i.o.m. behandelaar

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8822.7
Bijgewerkt: 03/04/2022 - 16:16
Status: Published