Overslaan en naar de inhoud gaan

Laatste inhoud

Therapie Laatst bijgewerkt
urosepsis 3 weken 6 dagen ago
difterie 2 maanden 2 weken ago
comm-acq pneumonie - legionella 2 maanden 2 weken ago
comm-acq pneumonie - Mycoplasma 2 maanden 2 weken ago
comm-acq pneumonie - H.influenzae 2 maanden 2 weken ago
Salmonella typhi - buiktyphus 2 maanden 2 weken ago
gastroenteritis - Blastocystis 2 maanden 2 weken ago
gastroenteritis - Campylobacter spp. 2 maanden 2 weken ago
gastroenteritis - Cyclospora 2 maanden 2 weken ago
gastroenteritis - Dientamoeba fragilis 2 maanden 2 weken ago
gastroenteritis - Entamoeba histolytica 2 maanden 2 weken ago
gastroenteritis - E.coli spp. 2 maanden 2 weken ago
gastroenteritis - onbekende verwekker 2 maanden 2 weken ago
bronchitis 2 maanden 2 weken ago
bronchitis- exacerbatie COPD 2 maanden 2 weken ago
Medicatie Laatst bijgewerkt
amoxicilline + clavulaanzuur 2 maanden 2 weken ago
oseltamivir 2 maanden 2 weken ago
ciprofloxacine 2 maanden 2 weken ago
ertapenem 11 maanden 2 weken ago
valaciclovir 11 maanden 2 weken ago
Sofosbuvir 11 maanden 2 weken ago
flucytosine 11 maanden 2 weken ago
ganciclovir 11 maanden 2 weken ago
tetracycline 11 maanden 2 weken ago
piperacilline/tazobactam 11 maanden 2 weken ago
levofloxacine 11 maanden 2 weken ago
fluconazol 11 maanden 2 weken ago
erytromycine 11 maanden 2 weken ago
doxycycline 11 maanden 2 weken ago
claritromycine 11 maanden 2 weken ago
Pagina's Laatst bijgewerkt
Samenstellers 3 maanden 3 weken ago
Per-operatief antibioticabeleid bij allergie voor groep PENICILLINES 1 jaar 4 maanden ago
Dosering antibiotica bij Intermediaire gevoeligheid 1 jaar 4 maanden ago
interpretatie bloedkweken 3 jaar ago
Home 3 jaar 7 maanden ago
Disclaimer 4 jaar 8 maanden ago
Indicaties consult infectioloog / arts-microbioloog 4 jaar 8 maanden ago
Restrictieve lijst antimicrobiele middelen HOH 4 jaar 8 maanden ago
Switch antibiotica iv -> per os 4 jaar 8 maanden ago
TDM gentamicine iv 4 jaar 8 maanden ago
TDM vancomycine continu 4 jaar 8 maanden ago
Vancomycine continu dosering 4 jaar 8 maanden ago